Til forsiden » Projekt Højmark Samlingshus

Projekt Højmark Samlingshus

Fra 2018 og frem til nu har der været en storstilet ombygningsproces i gang.

Projektet fremtidssikrer vores forsamlingshus og idrætshaller og gøre stedet til det naturlige samlingssted for alle i Højmark og omegn. Vi samler, synliggører og forstærker de mange aktiviteter, der foregår i vores lokale kulturcentrum, og herigennem øger vi sammenhængskraften og fællesskabsfølelsen i Højmark og omegn.

Målet var, at fremvise et samlingshus, der står som et sammenhængende, velfungerende og indbydende miljø såvel indendørs som udendørs, uanset om brugerne er til selskab, idræt, møde eller unge-/ældreaktiviteter. Vi er godt på vej.

Ombygningen har fyldt meget men har også givet meget. Vi er meget glade for vores ombygningssponsorer.

 • Nyt indgangsparti i forsamlingshusets lillestue.
 • Trappe i indgangspartiet med handikaplift til loftet.
 • Nye toiletter i forsamlingshuset
 • Nedtagning af nuværende indgangsparti, mellemgang og cafeteria.
 • Bygning og indretning af køkken, køkkengård, flexrum, cafeteria, indgangsparti til haller, skydekælder og toiletter foyer til hal II
 • Nedtagning af gammelt køkken.
 • Renovering af opvaskerum/anretterlokale til ny sognehusstue.
 • Renovering og opbygning af ”Sydpol”/Juniorklub og arkiv på 1. sal af forsamlingshus.
 • Renovering og isolering af Nordpolen.
 • Ombygning af spinningsrum til kirkekontor med omklædning mm.
 • Renovering af forsamlingshus syd-facade med vinduer og terrasse.
 • Køb og nedtagning af gammelt sognehus.
 • Handikapramper ramper ved sognehusindgange.
 • Etablering af miljøer ved indgangsparti til forsamlingshus, hallen og terrasse.

Byggeriet i faser – nogenlunde som det skal gennemføres. Og her er økonomien bagved:

Byggebudget 
Nybyggeri8,3 mill
Renovering af ”gl forsamlingshus”, fløj mod øst2,0 mill
Åbning af store sal mod syd + gårdhave0,4 mill
Kirkekontor0,5 mill
Fundraising, låneomk, byggerenter mm0,6 mill
Reetablering af P-pladser/ omgivelser0,2 mill
Diverse uforudsete omk1,0 mill
Forventet total13,0 mill
Hertil kommer en del/meget frivilligt arbejde i og omkring forsamlingshuset J, forventet værdi:0,5mill